Ibadah Qurban Dan Akikah


Assalamualaikum WBT & Salam Sejahtera

raya korban
Acara Qurban

sumber pic : al-fanshuri.blogspot.com

IBADAH QURBAN

PENGERTIAN QURBAN

Qurban atau Udhiah bermaksud menyembelih haiwan yang tertentu jenisnya daripada tenakanĀ yang diketegorikan sebagai al-anā€™am iaitu unta, lembu (termasuk kerbau), biri-biri dan kambingĀ pada Hari Nahr atau Hari Raya Haji (10 Zulhijjah) dan pada hari-hari Tasyrik (11,12 dan 13Ā Zulhijjah) kerana bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah.

HUKUM MELAKUKAN IBADAH QURBAN

1) Sunat

  • ImamSyafie berpendapat hukummelakukan ibadah qurban ini adalah Sunat MuakkadahĀ iaitu sunah yang amat digalakkan atau dituntut ke atas setiap individu Muslim yangĀ merdeka, berakal, baligh lagi rasyid (cerdik) serta berkemampuan melakukannya samaĀ adas edang mengerjakan haji ataupun tidak sekurang-kurangnya sekali seumur hidup.

2)Makruh

  • Makruh meninggalkan ibadah ini bagi orang yang mampu melakukannya.

3)Wajib

  • Hukum qurban ini menjadikan wajib jika seseorang itu telah bernazar untukĀ melakukannnya atau telah membuat penentuan (at-taā€™yin) untukmelaksanakannya sepertiĀ seseorang berkata “lembu ini aku jadikan qurban”. Daging qurban wajib tidak dibenarkanĀ untuk dimakan oleh yang empunya qurban dan tanggungannya.

4)Haram

  • Jika tidak dilakukan oleh orang yang bernazar untuk melakukannya.

DALIL IBADAH QURBAN

Baca Lagi